Nu finns dokumentationen från mötet 2018-03-08

Sahel, kriser och möjligheter, Ambassadör Maria Leissner

tillgänglig under fliken "Membres Section", lösenord krävs som ges till medlemmar

Hur kan Sverige bidra till bärkraftig utveckling i Sahel?