Dokumentation av Mötet den 2018-03-08

27 April 2018

Nu finns dokumentation av mötet tillgänglig under fliken "Members Section"

Alla presentationer och animationer som visades finns samt videoupptagningar av hela mötet i tre delar.

Sidan är låst med lösenord som ges till alla medlemmar, FÅR INTE SPRIDAS!

Har DU betalt din medlemsavgift? .....