Sahel, kriser och möjligheter, Ambassadör Maria Leissner

17 February 2018

Hur kan Sverige bidra till bärkraftig utveckling i Sahel?

 

Diskussion med Ambassadör Maria Leissner, Sveriges sändebud till Sahel och ambassadör för flera länder i Västafrika

 

Tid: Torsdagen den 8 mars 2018, kl. 17h15 till 20h30

Plats: Stora Aulan, Franska Skolan, Döbelnsgatan 9, 111 40 Stockholm

 

Välkommen till möte med Ambassadör Maria Leissner, Regeringens sändebud till Sahel och ambassadör för flera länder i Västafrika. Här har ni chansen att säga er mening och påverka hur Sverige och dess regering ska agera vis-a-vis Västafrika i allmänhet och Sahelregionen i synnerhet.

Västafrikanska Handels- och Kulturkammaren i Sverige (SWACC) bjuder in till möte med Ambassadör Leissner för att diskutera med svenska intressenter i området, diasporan, företag och organisationer, hur Sverige kan samarbeta med och bidra till en positiv ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling i Sahel.

Maria Leissner har en lång bakgrund inom politiken och internationell diplomati: sex år som Ambassadör för Demokratiutveckling, tidigare ambassadör i Guatemala; 1995-1997 var hon partiledare för Folkpartiet/Liberalerna.

Sahel är en vidsträckt region tvärs över Afrika, söder om Sahara, alltmer i rampljuset. Regionen är ansträngd av klimatförändringarna, säkerhetsproblem och migration med svårt mänskligt lidande i spåren. Vi har all hört om slaveri och drunknade människor på Medelhavet. Men regionen har stora naturtillgångar och tillgång till internationell finansiering.

Sahel har stora behov inom områden där svenska företag är väl placerade. Sverige har också en stark position i internationellt utvecklingsstöd och humanitärt bistånd, både från staten och från humanitära organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset och flera andra. Utöver regionalt och multilateralt bistånd har Sverige bilateralt utvecklingssamarbete med Burkina Faso och Mali.

Anmäl ditt deltagande senast tisdagen den 6 mars till: swacc2014@gmail.com

 


Agenda:
17h15 Introduktion och presentationer
17h25 Sahel, kriser och möjligheter, Ambassadör Maria Leissner
17h40- 19h00 Diskussion om hur Sverige kan bidra till utvecklingen i Sahel med förberedda diskussionsinlägg av forskare, representanter för den västafrikanska diasporan i Sverige samt representanter från organisationer och företag med verksamhet i regionen
19h00-19h30 Mingelpaus med förfriskningar från regionen
19h30-20h15 Allmän diskussion
20h15-20h30 Konklusion och aktionsplan för vägen framåt
20h30 Mötet avslutas

 

 

 

VÄLKOMMEN!!!