SWACC Årsmöte 2015-02-26

18 February 2015

Plats Svenska Insitutet

Kallelse till årsmöte

Datum:         torsdag den 26 februari 2015

Plats:            Svenska institutet, Slottsbacken 10, StockholmTid:               Kl. 16:30 -17:30 Årsmötesförhandlingar och styrelsens konstituerande möte                     Kl. 17:30 Presentation av Svenska Institutet                     Kl. 17:45 Mingel 

Anmäl deltagande senast torsdag den 19 februari till swacc2014@gmail.com

 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

DAGORDNING

 

1.       MÖTETS ORDFÖRANDE2.       VAL AV:

MÖTETS SEKRETERAR

PROTOKOLLJSUTERARE

 

3.       PRESENTATION AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4.       FASTSTÄLLANDE AV RESULT- OCH BALANSRÄKNING 5.       REVISIONSBERÄTTELSE 6.       FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 7.       VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER 8.       VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT 9.       VAL AV VALBEREDNING 

10.    FASTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT OCH ARVODEN

VÄLKOMMEN

Kontaktpersoner:

·         Ordförande Johan Stenberg, e-post: johanstenbergiandebol@hotmail.com

·         Sekreterare Beatrice Kindembe, e-post: swacc2014@gmail.com